Skip to content

בחירות
2015

בקרוב יחוייב כל אזרח המבקש תעודה חכמה להיכנס למאגר הביומטרי. המאגר הוכרז על ידי מומחי אבטחה, פרופסורים, אנשי בטחון, ח"כים ושרים כסכנה ממשית. מדוע הוחלט להקים מאגר יקר להחריד שמקובל רק במשטרים חשוכים? אפילו למבקר המדינה לא מגלים. הכנסת ה-20 תחליט על עתידו של המאגר הביומטרי. מי מבטיח להגן על הנתונים שלנו ולבטל את המאגר? מי מפקיר את הפרטיות שלנו? אתר זה מאפשר לכם לפנות אל נציגיכם בכנסת הבאה ולדרוש מהם לפעול לביטול המאגר. למידע נוסף

חצי שנה לסוף הניסוי
עכשיו הזמן להשפיע

  • יגנו על הנתונים שלך
  • יפקירו את הנתונים שלך
  • לא מבטיחים כלום