המייל של חבר הכנסת הכנסת משולם נהרי הוא mnahari@knesset.gov.il. להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים לערוך אותו כרצונכם, ולשלוח.

תמיכה בביטול המאגר הביומטרי

לכבוד משולם נהרי :

מאחר ואינך תומך בביטול המאגר הביומטרי, רציתי להביא לידיעתך את הסכנות הטמונות בקיומו של מאגר זה והחשיבות שבביטולו.

מדינת ישראל מנסה בשנים האחרונות להחליף את תעודת הזהות לתעודה בטוחה וחכמה. אבל לפרויקט זה השתרבבה הכוונה להקים מאגר מידע המכיל מידע רב ורגיש על אזרחי ישראל- המאגר הביומטרי. מדינות המערב, בהן קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, הולנד, צרפת, בריטניה וארה”ב ביטלו פרויקטים דומים בשטחן מחשש לביטחון המדינה ופרטיות אזרחיהם. הסכנה בדליפת מאגר ביומטרי לידי גורמים עויינים, בעולם המשופע באיומי סייבר הולכים וגדלים, עולה עשרות מונים על התועלת שבהקמת המאגר. חשוב לציין: עשרות פרופסורים, בהם פרופ’ ישראל אומן, פרופ’ דוד הראל, פרופ’ עדי שמיר, חתני פרס בטחון ישראל ומומחים בעלי שם עולמי בקריפלטולוגיה גורסים כי ישנן חלופות מעולות למאגר, והסיכון שהוא מציב אינו שווה את התועלת המפוקפקת שתצמח ממנו.

אבקשך לשקול מחדש את תמיכתך במאגר, ולפעול לשינוי עמדת מפלגתך בנושא, בטרם יגרם נזק גדול למדינת ישראל ולעם ישראל.

בברכה,