המייל של חברת הכנסת הכנסת סופה לנדבר הוא slandver@knesset.gov.il. להלן נוסח מוצע למכתב - אתם מוזמנים לערוך אותו כרצונכם, ולשלוח.

תמיכה בביטול המאגר הביומטרי

לכבוד סופה לנדבר:

מאחר ואינך תומכת בביטול המאגר הביומטרי, רציתי להביא לידיעתך את הסכנות הטמונות בקיומו של מאגר זה והחשיבות שבביטולו.

מדינת ישראל מנסה בשנים האחרונות להחליף את תעודת הזהות לתעודה בטוחה וחכמה. אבל לפרויקט זה השתרבבה הכוונה להקים מאגר מידע המכיל מידע רב ורגיש על אזרחי ישראל- המאגר הביומטרי. מדינות המערב, בהן קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, הולנד, צרפת, בריטניה וארה”ב ביטלו פרויקטים דומים בשטחן מחשש לביטחון המדינה ופרטיות אזרחיהם. הסכנה בדליפת מאגר ביומטרי לידי גורמים עויינים, בעולם המשופע באיומי סייבר הולכים וגדלים, עולה עשרות מונים על התועלת שבהקמת המאגר. חשוב לציין: עשרות פרופסורים, בהם פרופ’ ישראל אומן, פרופ’ דוד הראל, פרופ’ עדי שמיר, חתני פרס בטחון ישראל ומומחים בעלי שם עולמי בקריפלטולוגיה גורסים כי ישנן חלופות מעולות למאגר, והסיכון שהוא מציב אינו שווה את התועלת המפוקפקת שתצמח ממנו.

אנא שקלי מחדש את תמיכתך במאגר ופעלי לשינוי עמדת המפלגה בנושא, בטרם יגרם נזק גדול למדינת ישראל ולעם ישראל.

בברכה,